4. Najądrze
    Epididymis
 
Przewód najądrza                                                            Kanaliki wyprowadzające
Ductus epididymis                                                           Efferent ductules

 
Kanaliki wyprowadzające
Efferent ductules

 
Przewód najądrza
Ductus epididymis

Wstecz
Back