10. Wnęka jajnika z naczyniami
    Hilus of the ovary with blood vessels

Wstecz
Back