5. Pęcherzyki wzrastające jamiste
    Secondary follicles

Wczesny / Early


Późniejszy / Later

Wstecz
Back