6. Pęcherzyk dojrzały (Graafa) - przekrój poza wzgórkiem jajonośnym
    Mature (Graafian) follicle - section plane outside cumulus oophorus

Wstecz
Back