5. Gruczoły potowe
    Sweat glands


Część wydzielnicza i przewody wyprowadzające
Secretory portion and excretory ducts

Wstecz
Back