6. Skóra właściwa - przewód wyprowadzający gruczołu potowego
    Dermis - excretory duct of sweat gland

Wstecz
Back