7. Ujście gruczołu potowego w naskórku
    Sweat pore in the epidermis

Przekrój podłużny / Longitudinal section


Przekrój poprzeczny / Cross section

Wstecz
Back