9. Gruczoł zapachowy
    Apocrine sweat gland


Gruczoł zapachowy - komórki mioepitelialne
Apocrine sweat gland - myoepithelial cells

Wstecz
Back