3. Mięsień szkieletowy - przekrój poprzeczny, pęczki nerwowe, naczynia krwionośne
    Skeletal muscle - cross section, nerve bundles, blood vessels


Mięsień szkieletowy - przekrój poprzeczny, pęczek nerwowy
Skeletal muscle - cross section, nerve bundle

Wstecz
Back