4. Mięsień sercowy - przekrój podłużny, układ bodźcotwórczo-przewodzący
    Cardiac muscle - longitudinal section, conductive systemWstecz
Back