5. Mięsień sercowy - przekrój poprzeczny
    Cardiac muscle - cross sectionWstecz
Back