2. Nabłonek jednowarstwowy sześcienny - owodnia
    Simple cuboidal epithelium - amnion


Nabłonek jednowarstwowy sześcienny - kanaliki nerkowe
    Simple cuboidal epithelium - renal tubulesNabłonek jednowarstwowy sześcienny - kanaliki nerkowe, barwienie PAS
    Simple cuboidal epithelium - renal tubules, PAS staining

Wstecz
Back