7. Nabłonek przejściowy - pęcherz moczowy
    Transitional epithelium - urinary bladder


Wstecz
Back