10. Astrocyty włókniste istoty białej mózu
    Fibrous astrocytes in white matter of the brain

Barwienie immunohistochemiczne w kierunku GFAP
Immunohistochemical staining for GFAP


Barwienie metodą Cajala
Stained with Cajal method

Wstecz
Back