3. Pień nerwowy, przekrój poprzeczny
    Peripheral nerve, cross section
Wstecz
Back