4. Zwój międzykręgowy
    Dorsal root ganglion
Zwój międzykręgowy, barwienie Kluvera-Barrery
Dorsal root ganglion, Kluver-Barrera staining

Wstecz
Back