6. Rdzeń kręgowy - kanał centralny, barwienie met. Kluvera-Barrery
    Spinal cord - central canal, Kluver-Barrera staining


Rdzeń kręgowy - kanał centralny, barwienie met. Nissla
Spinal cord - central canal, Nissl staining


Wstecz
Back