8. Splot naczyniówkowy, barwienie met. Kluvera-Barrery
    Choroid plexus, Kluver-Barrera staining

Wstecz
Back