9. Kora móżdzku (małe powiększenie) - barwienie met. Kluvera-Barrery
    Cerebellar cortex (overview) - Kluver-Barrera staining


Kora móżdzku - barwienie met. Kluvera-Barrery
Cerebellar cortex - Kluver-Barrera staining


Kora móżdzku - warstwy: drobinowa, komórek Purkinjego, ziarnista
Cerebellar cortex - layers: molecular, Purkinje cells, granular


Wstecz
Back