10. Kostnienie na podłożu chrzęstnym - płytka wzrostowa
    Endochondral ossification - growth plate

Wstecz
Back