3. Kość zbita - skrawek, przekrój poprzeczny
    Compact bone - decalcified cross sectionWstecz
Back