4. Kość zbita - szlif, przekrój poprzeczny
    Compact bone - ground cross sectionWstecz
Back