8. Kostnienie na podłożu mezenchymatycznym
    Intramembraneous ossification


Kostnienie na podłożu mezenchymatycznym - osteoblasty na beleczce kostnej

Itramembraneous ossification - osteoblasts on bone trabecule

Wstecz
Back