9. Kostnienie na podłożu mezenchymatycznym - osteoklasty na beleczce kostnej
    Intramembraneous ossification - osteoclasts on bone trabecule


Wstecz
Back