8. Trzustka - przewód międzyzrazikowy
    Exocrine pancreas - interlobular duct

Wstecz
Back