1. Krew ptaka
 

Erytrocyty, heterofil    / x-zhemolizowane krwinki


Heterofile


Trombocyt

Wstecz