10. Późny rozwój zęba (barwienie AZAN) - odkładanie szkliwa (czerwone) i zębiny (niebieska)
    Late tooth development (AZAN staining) - deposition of enamel (red) and dentine (blue)
Wstępna mineralizacja prezębiny (czerwony obszar)
Initial mineralization of predentine (reddish area)


 

Wstecz
Back