Krew
Blood

1. Rozmaz krwi: erytrocyty, neutrofil, eozynofil, limfocyt
    Blood smear: erythrocyte, neutrophil, eosinophil, lymphocyte

2. Leukocyty
    Leukocytes

3. Niektóre komórki szpiku krwiotwórczego
    Selected hemopoietic cells
 

Wstecz
Back