Narząd zębowy
Tooth

1. Szlif: szkliwo i zębina
    Ground section: enamel and dentine

2. Szlif: przestrzenie międzykuliste w zębinie
    Ground section: interglobular spaces in dentine

3. Szlif: zębina i cement bezkomórkowy
    Ground section: dentine and acellular cementum

4. Szlif: zębina, warstwa ziarnista Tomesa i cement komórkowy
    Ground section: dentine, granular layer of Tomes and cellular cementum

5. Skrawek: miazga zęba z warstwą odontoblastów, zębina
    Decalcified section: dental pulp with odontoblast layer, dentine

6. Skrawek: ozębna
    Decalcified section: periodontal ligament

7. Skrawek: dziąsło
    Decalcified section: gingiva

8. Zawiązek zęba w stadium czapeczki
    Tooth development - cap stage

9. Wczesny rozwój zęba - narząd szkliwotwórczy, ameloblasty i odontoblasty
    Early tooth development - enamel organ, ameloblasts, odontoblasts

10. Późny rozwój zęba - odkładanie szkliwa i zębiny (barwienie AZAN)
    Late tooth development - deposition of enamel and dentine (AZAN staining)

Wstecz
Back