Materiały uzupełniające dla studentów
kierunku lekarsko-dentystycznego :

UWAGA !   Poniżej, zaktualizowane wersje materiałów
                   
1. Jama ustna
2. Ślinianki
3. Ząb - tkanki zmineralizowane
4. Ząb - tkanki niezmineralizowane
5. Ząb - rozwój

Preparaty obowiązujące do egzaminu praktycznego

Elektronogramy obowiązujące do egzaminu praktycznego