KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY

Preparaty obowiązujące do egzaminu praktycznego:

 

Tkanka łączna właściwa:

Tkanka łączna wiotka z krezki (włókna kolagenowe i sprężyste)

Tkanka tłuszczowa barwiona

Komórki tuczne w krezce

Ścięgno

 

Tkanki podporowe:

Chrząstka szklista

Chrząstka sprężysta

Kość skrawek podłużny

Kość skrawek poprzeczny

Kość szlif podłużny

Kość szlif poprzeczny

Kostnienie na podłożu mezenchymatycznym

Kostnienie na podłożu chrzęstnym

 

Krew:

Rozmaz krwi

 

Tkanka mięśniowa:

Błona mięśniowa gładka

Mięsień szkieletowy przekrój poprzeczny

Mięsień sercowy przekrój podłużny

Mięsień sercowy przekrój poprzeczny

 

Tkanka nerwowa:

Neurony w rdzeniu barwione na tigroid

Pień nerwowy

Zwój międzykręgowy

 

Układ naczyniowy:

Naczynia włosowate, przed- i pozawłosowate w krezce

Para naczyń

Tętnica typu mięśniowego barwiona na elementy sprężyste

Tętnica typu sprężystego barwiona na elementy sprężyste

Aorta

Vena cava

Vena saphena

 

Układ limfatyczny:

Węzeł chłonny

Węzeł chłonny srebrzony

Śledziona

Śledziona srebrzona

Grasica

 

Układ oddechowy:

Błona węchowa

Tchawica

Płuco

 

Jama ustna:

Warga

Język – brodawki nitkowate

Język – brodawki liściaste

Język – brodawka okolona

Migdałek

Wymaz nabłonka jamy ustnej

 

Ślinianki:

Ślinianka przyuszna

Ślinianka podjęzykowa

Ślinianka podżuchwowa

 

Ząb i jego rozwój:

Szlif zęba

Skrawek zęba

Skrawek zęba z otoczeniem (ozębną)

Wczesny zawiązek zęba I

Wczesny zawiązek zęba II

Późny zawiązek zęba

 

Cewa pokarmowa:

Przełyk

Żołądek – dno

Żołądek – odźwiernik

Dwunastnica

Jelito czcze

Jelito kręte

Jelito grube

Wyrostek robaczkowy

 

Gruczoły układu pokarmowego:

Wątroba ludzka

Wątroba nastrzykiwana

Trzustka

 

Skóra i twory skórne:

Skóra z opuszki palca

Skóra z powłok

Skóra owłosiona (podłużne przekroje przez korzenie włosów)

 

Gruczoły dokrewne:

Przysadka

Tarczyca

Nadnercza

Trzustka – wyspy

Przytarczyce

 

Układ moczowy:

Nerka

Moczowód

Pęcherz moczowy