Wykłady kursu histologii - kierunek lekarsko-dentystyczny
 1. Komórka cz. 1
 2. Komórka cz. 2
 3. Tkanka nabłonkowa
 4. Tkanka łączna
 5. Tkanki podporowe
 6. Krew i hematopoeza
 7. Tkanka mięśniowa
 8. Tkanka nerwowa
 9. Układ naczyniowy
10. Układ limfatyczny
11. Powłoki skórne
12. Jama ustna
13. Ślinianki
14. Ząb - tkanki zmineralizowane
15. Ząb - tkanki niezmineralizowane
16. Rozwój narządu zębowego
17. Cewa pokarmowa
18. Trzustka i wątroba
19. Gruczoły dokrewne

20. Układ oddechowy
21. Układ moczowy
22. Mechanizmy obronne narządu zębowego. Biomineralizacja