Nr Egzamin praktyczny Egzamin testowy Punkty dodatkowe (kolokwia bdb) Bonus prakt. OCENA              
  1 14 93 2   bardzo dobry              
  2 14,5 81     dobry+              
  3 13,5 95 4   bardzo dobry              
  4 10,5 69     dostateczny+     bdb 91 - 100 pkt.     
  5 13,5 69     dostateczny+     db+ 83 - 90 pkt.    
  6 13 82     dobry     db   75 - 82 pkt.    
  7 11 78     dobry     dost + 68 - 74 pkt.    
  8 13,5 71     dostateczny+     dost   60 - 67 pkt.    
  9 14,5 93     bardzo dobry     ndst  59 - 0 pkt.    
  10 14 93     bardzo dobry       bonus skuteczny    
  11 12,5 95 4   bardzo dobry       bonus nieskuteczny (patrz regulamin kursu)
  13 14,5 75     dobry     [ ] - ocena warunkowa (niezdany egzamin praktyczny)
  14 13 69     dostateczny+              
  15 11 48     niedostateczny              
  16 5,5 50     niedostateczny              
  17 15 89 2   bardzo dobry              
  18 10,5 83     dobry+              
  19 14 85     dobry+              
  20 11 76     dobry              
  21 13,5 90 6   bardzo dobry              
  22 14 91 2   bardzo dobry              
  23 12,5 60     dostateczny              
  24 11,5 47     niedostateczny              
  25 10 80     dobry              
  26 11,5 67     dostateczny              
  28 14 98 6   bardzo dobry              
  29 11 62     dostateczny              
  30 13,5 79     dobry              
  31 13 88 2   dobry+              
  32 13 80     dobry              
  33 13 87     dobry+              
  34 14,5 87     dobry+              
  35 12 86     dobry+              
  37 12 86     dobry+              
  38 13 81     dobry              
  39 12,5 89 2   bardzo dobry              
  41 11,5 79     dobry              
  42 13 83     dobry+              
  43 10,5 85     dobry+              
  44 9,5 66     dostateczny              
  45 11 56     niedostateczny              
  46 13 69     dostateczny+              
  48 13 96 2   bardzo dobry              
  49 12 67     dostateczny              
  50 14 94 2   bardzo dobry              
  51 9 61     dostateczny              
  52 10 85     dobry+              
  53 14 83     dobry+              
  54 11,5 84     dobry+              
  55 14,5 77     dobry              
  56 10 84     dobry+              
  57 10 93     bardzo dobry              
  58 11,5 68 2   dostateczny+              
  59 12,5 85 2   dobry+              
  60 11,5 85     dobry+              
  61 11,5 82     dobry              
  62 11 67     dostateczny              
  63 4 29     niedostateczny              
  64 13 79     dobry              
  65 11,5 60     dostateczny              
  66 15 80     dobry              
  67 11,5 74     dostateczny+              
  68 14 75     dobry              
  69 9 78     dobry              
  70 10 79     dobry              
  71 14 90 2   bardzo dobry              
  74 15 72     dostateczny+              
  75 7,5 78     [dobry]              
  76 12,5 90     dobry+              
  77 5,5 78     [dobry]              
  78 10,5 71     dostateczny+              
  79 11,5 50     niedostateczny              
  80 9 59     niedostateczny              
  81 9 61     dostateczny              
  82 12 76     dobry              
  83 10,5 69     dostateczny+              
  84 11,5 80     dobry              
  85 7 72     [dostateczny+]              
  86 13 70     dostateczny+