Nr Egzamin praktyczny Egzamin testowy Punkty dodatkowe (kolokwia bdb) Bonus prakt. OCENA              
  1 14 85     dobry+              
  2 10 60     dostateczny              
  3 13,5 82     dobry              
  4 9 82     dobry     bdb 91 - 100 pkt.     
  5 13 77     dobry     db+ 83 - 90 pkt.    
  6 13,5 81     dobry     db   75 - 82 pkt.    
  7 13,5 85 2   dobry+     dost + 68 - 74 pkt.    
  8 13,5 74     dostateczny+     dost   60 - 67 pkt.    
  9 15 87     dobry+     ndst  59 - 0 pkt.    
  10 11 72     dostateczny+       bonus skuteczny    
  11 14,5 83     dobry+       bonus nieskuteczny (patrz regulamin kursu)
  12 13 89     dobry+     [ ] - ocena warunkowa (niezdany egzamin praktyczny)
  13 9 61     dostateczny              
  14 6,5 51     niedostateczny              
  15 14,5 69     dostateczny+              
  16         nieobecny              
  17 12,5 77     dobry              
  18 14,5 88     dobry+              
  19 8 72     [dostateczny+]              
  20 9,5 71     dostateczny+              
  21 14,5 83 2   dobry+              
  22 14 85     dobry+              
  24 14,5 77     dobry              
  26 14,5 73     dobry              
  27 12 58     niedostateczny              
  29 14 86     dobry+              
  30 13,5 82     dobry              
  31 12,5 84     dobry+              
  33 13,5 68     dostateczny+              
  34 14 68     dostateczny+              
  35 13 86     dobry+              
  36 11 50     niedostateczny              
  37 14,5 83     dobry+              
  38 12,5 73     dostateczny+              
  39 12,5 56     niedostateczny              
  40 12,5 60     dostateczny              
  41 11 68     dostateczny+              
  42 9,5 74     dostateczny+              
  43 14 54     niedostateczny              
  44 10 51     niedostateczny              
  45 12,5 67     dostateczny              
  46 12,5 64     dostateczny              
  47 13 62     dostateczny              
  48 13,5 59     niedostateczny              
  49 10 48     niedostateczny              
  50 11 62     dostateczny              
  51 14 65     dostateczny              
  52 9,5 53     niedostateczny              
  53 10,5 73     dostateczny+              
  54 12 60     dostateczny              
  55 13 74     dostateczny+              
  56 14 73     dobry              
  58 10 73     dostateczny+              
  59 11,5 64     dostateczny              
  60 8 68     [dostateczny+]              
  61 14 78     dobry              
  62 12 72     dostateczny+              
  63 13 88     dobry+              
  64 12,5 86 2   dobry+              
  65 13,5 83 2   dobry+              
  66 10 73     dostateczny+              
  67 13 88 2   dobry+              
  68 13 61 2   dostateczny              
  69 14 87 2   bardzo dobry              
  70 12 48     niedostateczny