KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

 

EGZAMIN PRAKTYCZNY

 

Zaliczenie praktycznej znajomości preparatów histologicznych odbędzie się w dniu:

 

18.06.2018 (poniedziałek) w Katedrze Histologii

 

wg następującego harmonogramu:

 

godz.  8.15 - gr. D1, D2, D6

 

godz.  10.15 - gr. D3, D4, D5

 

Proszę przynieść ze sobą długopis i dokument tożsamości ze zdjęciem.

 

EGZAMIN  TEORETYCZNY

 

Egzamin teoretyczny z histologii odbędzie się w dniu:

 

19.06.2018 (wtorek) o godz. 10.00

 

w sali wykładowej Katedry Biochemii Lekarskiej

 

UWAGA!   Na egzamin należy zaopatrzyć się w dokument tożsamości ze zdjęciem,

czarny długopis lub cienkopis i zapoznać się wcześniej z zasadami dotyczącymi przebiegu

egzaminu (kolokwia testowe – instrukcje) umieszczonymi na stronie internetowej Katedry. 

 

 

II termin:

- praktyczny    03.09.2018    

- teoretyczny    04.09.2018