KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY

 

EGZAMIN Z HISTOLOGII   II termin

 

EGZAMIN PRAKTYCZNY

 

 Zaliczenie praktycznej znajomości preparatów histologicznych odbędzie się w dniu:

 

04.09.2017 (poniedziałek) o godz. 9.00 w Katedrze Histologii.

 

Proszę przynieść ze sobą długopis i dokument tożsamości ze zdjęciem.

 

EGZAMIN TEORETYCZNY

 

Egzamin teoretyczny z histologii odbędzie się w dniu:

 

05.09.2017 (wtorek) o godz. 10.00

 

w sali wykładowej Katedry Biochemii Lekarskiej

 

UWAGA!  Na egzamin należy zaopatrzyć się w dokument

tożsamości ze zdjęciem (KONIECZNIE!) oraz czarny długopis

lub cienkopis, i zapoznać się wcześniej z zasadami dotyczącymi

przebiegu egzaminu (kolokwia testowe – instrukcje)

umieszczonymi na stronie internetowej Katedry.