KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY

 

EGZAMIN Z HISTOLOGII    II termin

 

Kolokwium dopuszczające do egzaminu

03.09.2018 godz. 9.00, Katedra Histologii

 

EGZAMIN PRAKTYCZNY poprawkowy

 

 Zaliczenie praktycznej znajomości preparatów histologicznych odbędzie się w dniu:

 

03.09.2018 (poniedziałek) o godz. 10.00 w Katedrze Histologii.

 

Proszę przynieść ze sobą długopis i dokument tożsamości ze zdjęciem.

 

EGZAMIN TEORETYCZNY poprawkowy

 

Egzamin teoretyczny z histologii odbędzie się w dniu:

 

04.09.2018 (wtorek) o godz. 10.00

 

w sali wykładowej Katedry Biochemii Lekarskiej

 

UWAGA!  Na egzamin należy zaopatrzyć się w dokument

tożsamości ze zdjęciem (KONIECZNIE!) oraz czarny długopis

lub cienkopis, i zapoznać się wcześniej z zasadami dotyczącymi

przebiegu egzaminu (kolokwia testowe – instrukcje)

umieszczonymi na stronie internetowej Katedry.