WYNIKI KOLOKWIUM                      
      KOMÓRKA                      
      Nr Pkt Ocena                      
      1 33 dobry                      
      2 31 dobry    
      3 24 dostateczny                      
      4 32 dobry                      
      5 33 dobry   SKALA OCEN              
      6 28 dostateczny+   bdb 40 - 37 pkt.               
      7 39 bardzo dobry   db+ 36 - 34 pkt.              
      8 38 bardzo dobry   db   33 - 31 pkt.              
      9 30 dostateczny+   dost + 30 - 28 pkt.              
      10 29 dostateczny+   dost   27 - 24 pkt.              
      11 28 dostateczny+   ndst  23 - 0 pkt.              
      12 33 dobry                      
      13 33 dobry                      
      14 38 bardzo dobry                      
      15 30 dostateczny+                      
      16 32 dobry                      
      17 29 dostateczny+                      
      18 36 dobry+                      
      19 26 dostateczny                      
      20 18 niedostateczny                      
      21 37 bardzo dobry                      
      22 31 dobry                      
      23 34 dobry+                      
      24 27 dostateczny                      
      25 31 dobry                      
      26 34 dobry+                      
      27 29 dostateczny+                      
      28 32 dobry                      
      29 23 niedostateczny                      
      30 25 dostateczny                      
      31 38 bardzo dobry                      
      32 37 bardzo dobry                      
      33 29 dostateczny+                      
      34 34 dobry+                      
      35 23 niedostateczny                      
      36 25 dostateczny                      
      37 23 niedostateczny                      
      38 34 dobry+                      
      39 29 dostateczny+                      
      40 28 dostateczny+                      
      41 30 dostateczny+                      
      42 30 dostateczny+                      
      43 20 niedostateczny                      
      44 33 dobry                      
      45 26 dostateczny                      
      46 31 dobry                      
      47 32 dobry                      
      48 27 dostateczny                      
      49 23 niedostateczny                      
      50 17 niedostateczny                      
      51 27 dostateczny                      
      52 29 dostateczny+                      
      53 35 dobry+                      
      54 28 dostateczny+                      
      55   nieobecny