WYNIKI KOLOKWIUM        
      TKANKI         
      Nr Pkt Ocena        
      1 41 dostateczny+        
      2 37 dostateczny        
      3 33 niedostateczny        
      4 46 dobry   bdb 60 - 55 pkt. 
      5 45 dostateczny+   db+ 54 - 50 pkt.
      6 57 bardzo dobry   db   49 - 46 pkt.
      7 46 dobry   dost + 45 - 41 pkt.
      8 53 dobry+   dost   40 - 36 pkt.
      9 54 dobry+   ndst  35 - 0 pkt.
      10 38 dostateczny        
      11 34 niedostateczny        
      12 40 dostateczny        
      13 37 dostateczny        
      14 45 dostateczny+        
      15 35 niedostateczny        
      16 43 dostateczny+        
      17 27 niedostateczny        
      18   nieobecny        
      19 50 dobry+        
      20 22 niedostateczny        
      21 56 bardzo dobry        
      22 42 dostateczny+        
      23 51 dobry+        
      24 40 dostateczny        
      25 48 dobry        
      26 37 dostateczny        
      27 38 dostateczny        
      28 45 dostateczny+        
      29 30 niedostateczny        
      30 37 dostateczny        
      31 48 dobry        
      32 60 bardzo dobry        
      33 39 dostateczny        
      34 54 dobry+        
      35 38 dostateczny        
      36 40 dostateczny        
      37 44 dostateczny+        
      38 36 dostateczny        
      39 41 dostateczny+        
      40 33 niedostateczny        
      41 41 dostateczny+        
      42 33 niedostateczny        
      43   nieobecny        
      44 50 dobry+        
      45 30 niedostateczny        
      46 36 dostateczny        
      47 47 dobry        
      48 39 dostateczny        
      49 35 niedostateczny        
      50 41 dostateczny+        
      51 26 niedostateczny        
      52 49 dobry        
      53 41 dostateczny+        
      54 39 dostateczny        
      55   nieobecny