WYNIKI KOLOKWIUM                      
      KOMÓRKA - PIERWSZY TERMIN                      
      Nr Pkt Ocena                      
      1 26 dostateczny                      
      2 36 dobry+    
      3 37 bardzo dobry                      
      4 28 dostateczny+                      
      5 27 dostateczny   SKALA OCEN              
      6 29 dostateczny+   bdb 40 - 37 pkt.               
      7 35 dobry+   db+ 36 - 34 pkt.              
      8 26 dostateczny   db   33 - 31 pkt.              
      9 27 dostateczny   dost + 30 - 28 pkt.              
      10 27 dostateczny   dost   27 - 24 pkt.              
      11 35 dobry+   ndst  23 - 0 pkt.              
      12 14 niedostateczny                      
      13 31 dobry                      
      14 30 dostateczny+                      
      15 24 dostateczny                      
      16 32 dobry                      
      17 32 dobry                      
      18 33 dobry                      
      19 29 dostateczny+                      
      20 33 dobry                      
      21 39 bardzo dobry                      
      22 38 bardzo dobry                      
      23 30 dostateczny+                      
      24 34 dobry+                      
      25 34 dobry+                      
      26 35 dobry+                      
      27 19 niedostateczny                      
      28 40 bardzo dobry                      
      29 28 dostateczny+                      
      30 28 dostateczny+                      
      31 31 dobry                      
      32 36 dobry+                      
      33 32 dobry                      
      34 29 dostateczny+                      
      35 26 dostateczny                      
      36   nieobecny                      
      37 23 niedostateczny                      
      38 31 dobry                      
      39 30 dostateczny+                      
      40   nieobecny                      
      41 33 dobry                      
      42 28 dostateczny+                      
      43 35 dobry+                      
      44 22 niedostateczny                      
      45 34 dobry+                      
      46 30 dostateczny+                      
      47 32 dobry                      
      48 31 dobry                      
      49 24 dostateczny                      
      50 33 dobry                      
      51 28 dostateczny+                      
      52 32 dobry                      
      53 29 dostateczny+                      
      54 27 dostateczny                      
      55 29 dostateczny+                      
      56 26 dostateczny                      
      57 31 dobry                      
      58 39 bardzo dobry                      
      59 32 dobry                      
      60 35 dobry+                      
      61 36 dobry+                      
      62 27 dostateczny                      
      63 34 dobry+                      
      64 33 dobry                      
      65 19 niedostateczny                      
      66 30 dostateczny+                      
      67 19 niedostateczny                      
      68 27 dostateczny                      
      69 26 dostateczny                      
      70 29 dostateczny+                      
      71 33 dobry                      
      72   nieobecny                      
      73   nieobecny                      
      74 20 niedostateczny                      
      75 32 dobry                      
      76 29 dostateczny+                      
      77 17 niedostateczny                      
      78 35 dobry+                      
      79 29 dostateczny+                      
      80 21 niedostateczny                      
      81 22 niedostateczny                      
      82 30 dostateczny+                      
      83 26 dostateczny                      
      84 19 niedostateczny                      
      85 16 niedostateczny                      
      86 26 dostateczny