KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY

Kolokwium z cytologii II termin

 

Sprawdzenie wiadomości z zakresu cytologii (w formie testu)

odbędzie się w dniu 27.10.2017 r. (piątek) o godz. 18.15

w Katedrze Histologii, sala C

 

 

UWAGA! Na sprawdzian należy zaopatrzyć się w czarny długopis lub cienkopis

i dokument tożsamości ze zdjęciem, oraz zapoznać się wcześniej z zasadami

dotyczącymi przebiegu kolokwium (kolokwia testowe – instrukcje).