WYNIKI KOLOKWIUM        
      TKANKI - DRUGI TERMIN        
      Nr Pkt Ocena        
      4 43 dostateczny+        
      5 45 dostateczny+        
      7 50 dobry+        
      8 41 dostateczny+   bdb 60 - 55 pkt. 
      10 44 dostateczny+   db+ 54 - 50 pkt.
      12 19 niedostateczny   db   49 - 46 pkt.
      13 42 dostateczny+   dost + 45 - 41 pkt.
      15 41 dostateczny+   dost   40 - 36 pkt.
      20 30 niedostateczny   ndst  35 - 0 pkt.
      24 38 dostateczny        
      29 40 dostateczny        
      30 44 dostateczny+        
      33 45 dostateczny+        
      34 41 dostateczny+        
      37 46 dobry        
      41 41 dostateczny+        
      44 36 dostateczny        
      46 32 niedostateczny        
      51 42 dostateczny+        
      52   nieobecny        
      56 40 dostateczny        
      63 34 niedostateczny        
      66   nieobecny        
      67 41 dostateczny+        
      68 35 niedostateczny        
      69 30 niedostateczny        
      70 44 dostateczny+        
      71 29 niedostateczny        
      77 33 niedostateczny        
      80 42 dostateczny+        
      81 37 dostateczny        
      83 32 niedostateczny        
      85 32 niedostateczny        
      86 42 dostateczny+