WYNIKI KOLOKWIUM        
      NARZĄD ZĘBOWY - PIERWSZY TERMIN        
      Nr Pkt Ocena        
      1 35 dobry+        
      2 32 dobry        
      3 25 dostateczny        
      4 29 dostateczny+   SKALA OCEN
      5 33 dobry   bdb 40 - 37 pkt. 
      6 32 dobry   db+ 36 - 34 pkt.
      7 32 dobry   db   33 - 31 pkt.
      8 35 dobry+   dost + 30 - 28 pkt.
      9 35 dobry+   dost   27 - 24 pkt.
      10 27 dostateczny   ndst  23 - 0 pkt.
      11 36 dobry+        
      12 34 dobry+        
      13 27 dostateczny        
      14 20 niedostateczny        
      15 27 dostateczny        
      16 8 niedostateczny        
      17 33 dobry        
      18 35 dobry+        
      19 29 dostateczny+        
      20 27 dostateczny        
      21 37 bardzo dobry        
      22 36 dobry+        
      23   nieobecny        
      24 32 dobry        
      25   nieobecny        
      26 26 dostateczny        
      27 32 dobry        
      28 35 dobry+        
      29 35 dobry+        
      30 32 dobry        
      31 32 dobry        
      32   nieobecny        
      33 28 dostateczny+        
      34 29 dostateczny+        
      35 32 dobry        
      36 26 dostateczny        
      37 36 dobry+        
      38 29 dostateczny+        
      39 32 dobry        
      40 26 dostateczny        
      41 21 niedostateczny        
      42 24 dostateczny        
      43 26 dostateczny        
      44 26 dostateczny        
      45 21 niedostateczny        
      46 25 dostateczny        
      47 27 dostateczny        
      48 23 niedostateczny        
      49 26 dostateczny        
      50 19 niedostateczny        
      51 35 dobry+        
      52 32 dobry        
      53 29 dostateczny+        
      54   nieobecny        
      55 26 dostateczny        
      56 30 dostateczny+        
      57 10 niedostateczny        
      58 26 dostateczny        
      59 26 dostateczny        
      60   nieobecny        
      61 11 niedostateczny        
      62 33 dobry        
      63   nieobecny        
      64 35 dobry+        
      65 37 bardzo dobry        
      66 33 dobry        
      67   nieobecny        
      68 31 dobry        
      69 39 bardzo dobry        
      70 21 niedostateczny        
      71 33 dobry