KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY

Studia stacjonarne i niestacjonarne

 

Sprawdzenie wiadomości (w formie testowej, II termin) obejmujące materiał z zakresu

budowy i funkcji jamy ustnej i narządu zębowego (jama ustna, ślinianki, staw skroniowo-żuchwowy,

ząb - tkanki zmineralizowane i niezmineralizowane, rozwój narządu zębowego)

 

odbędzie się w dniu:

 

7.05.2018 r. (poniedziałek) o godz. 12.15

 

w sali wykładowej Katedry Biochemii Lekarskiej, ul. Kopernika 7.

 

 

UWAGA!  Na sprawdzian należy zaopatrzyć się w czarny długopis lub cienkopis

i dokument tożsamości ze zdjęciem, oraz zapoznać się wcześniej z zasadami

dotyczącymi przebiegu kolokwium (kolokwia testowe – instrukcje).

 

 

Kolokwium zaliczeniowe - 21.05.18