WYNIKI TESTU
      DOPUSZCZENIOWEGO
      Nr Wynik  
      14 zaliczony  
      16 zaliczony  
      23 niezaliczony  
      25 niezaliczony  
      28 niezaliczony  
      57 nieobecny  
      70 zaliczony