Kierunek lekarsko-dentystyczny

 

Kolokwium zaliczeniowe (dopuszczające do I terminu egzaminu - w formie testowej)

dla studentów, którzy nie uzyskali wymaganej ilości punktów (84),

 odbędzie się:

 

w dniu 28.05.2018 r. (poniedziałek) o godz. 12.15

 

w Katedrze Histologii

 

 

UWAGA!  Na sprawdzian należy zaopatrzyć się w czarny długopis lub cienkopis

i dokument tożsamości ze zdjęciem, oraz zapoznać się wcześniej z zasadami

dotyczącymi przebiegu kolokwium (kolokwia testowe – instrukcje).