Informacja dla studentów kierunku lekarsko-dentystycznego

 

Zajęcia z histologii w II semestrze roku akademickiego 2017/18

będą się odbywały w następujących terminach:

 

poniedziałek, godz. 8.15 - 9.45 -  grupa D1, D2

 

poniedziałek, godz. 10.15 - 11.45 -  grupa D3, D5

 

czwartek, godz. 14.15 - 15.45 -  grupa D4, D6