Kierunek lekarsko-dentystyczny

Ogłoszenia

  

Ćwiczenia z histologii dla grupy 5 będą się odbywać w czwartki o godzinie 14.15.

Informacje i regulamin kursu 2018/2019

Program wykładów 2018/2019

Program ćwiczeń 2018/2019
 

Kolokwia testowe - instrukcjeMateriały


Wykłady kursu histologii

Materiały uzupełniające