Kierunek lekarsko-dentystyczny

Ogłoszenia

Egzamin z histologii - WYNIKI

Egzamin z histologii - II termin

Zajęcia w drugim semestrze

Informacje i regulamin kursu 2017/2018

Program wykładów 2017/2018

Program ćwiczeń 2017/2018
 

Kolokwia testowe - instrukcjeMateriały


Wykłady kursu histologii

Materiały uzupełniające