Kierunek lekarsko-dentystyczny

Ogłoszenia


Egzamin z histologii - II termin

Egzamin z histologii - WYNIKI


Informacje i regulamin kursu 2016/2017

Program wykładów 2016/2017

Program ćwiczeń 2016/2017
 

Kolokwia testowe - instrukcjeMateriały


Wykłady kursu histologii

Materiały uzupełniające