strona główna


Metodyka

• monitoring aktywno¶ci lokomotorycznej (system CHRONOS i system Autel Miki)

• reakcje immunofluorescencyjne

• technika Western Blot (Bio-Rad)

• transmisyjna mikroskopia elektronowa (JEOL 100SX, JEOL JEM 2100)

• skaningowa mikroskopia konfokalna (Olympus FV 1200)

• analiza ilo¶ciowa (program image J)

• rekonstrukcje 3D (program 3D Studio Max)