Rytmika dobowej plastyczności synaptycznej w korze somatosensorycznej myszy

Projekt badawczy nr 2011/01/D/NZ3/00207 finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki”

Zespół: Małgorzata Jasińska, Ewa Jasek-Gajda, Marek Ziaja, Olga Woźnicka, Barbara Janik