KIERUNEK WETERYNARYJNY

 

Preparaty obowiązujące do egzaminu praktycznego:

 

 

 

Tkanka łączna właściwa:

·        Tkanka tłuszczowa barwiona

·        Tkanka tłuszczowa wyługowana

·        Komórki tuczne w krezce

·        Ścięgno

 

Tkanki podporowe:

·        Chrząstka szklista

·        Chrząstka sprężysta

·        Kość skrawek podłużny

·        Kość skrawek poprzeczny

·        Kość szlif podłużny

·        Kość szlif poprzeczny

·        Kostnienie na podłożu mezenchymatycznym

·        Kostnienie na podłożu chrzęstnym

 

Krew:

·        Rozmaz krwi ssaka (identyfikacja leukocytów)

·        Rozmaz krwi ptaka (identyfikacja leukocytów)

 

Tkanka mięśniowa:

·        Błona mięśniowa gładka

·        Mięsień szkieletowy przekrój poprzeczny

·        Mięsień sercowy przekrój podłużny

·        Mięsień sercowy przekrój poprzeczny

 

Tkanka nerwowa:

·        Neurony w rdzeniu barwione na ciałka Nissla

·        Pień nerwowy

·        Zwój międzykręgowy

·        Rdzeń kręgowy

·        Kora móżdżku

·        Astrocyty włókniste

 

Układ naczyniowy:

·        Naczynia włosowate, przed- i pozawłosowate w krezce

·        Para naczyń

·        Tętnica typu mięśniowego barwiona na elementy sprężyste

·        Tętnica typu sprężystego barwiona na elementy sprężyste

·        Aorta

·        Vena cava

·        Vena saphena

 

Układ limfatyczny:

·        Węzeł chłonny

·        Węzeł chłonny srebrzony

·        Śledziona zatokowa

·        Śledziona zatokowa srebrzona

·        Grasica

·        Migdałek

 

Układ oddechowy:

·        Błona węchowa

·        Tchawica

·        Płuco ssaka

·        Płuco ptaka

 

Jama ustna:

·        Warga

·        Język – brodawki nitkowate

·        Język – brodawka grzybowata

·        Język – brodawki liściaste

·        Język – brodawka okolona

Ślinianki:

·        Ślinianka przyuszna

·        Ślinianka podjęzykowa

·        Ślinianka podżuchwowa

 

Cewa pokarmowa:

·        Przełyk

·        Żołądek gruczołowy – dno

·        Gruczoły żołądkowe właściwe

·        Żołądek – odźwiernik

·        Żwacz

·        Czepiec

·        Księgi

·        Dwunastnica

·        Jelito czcze

·        Jelito czcze – kom. Panetha

·        Kosmki jelitowe p. poprzeczny

·        Jelito kręte

·        Jelito grube

·        Wyrostek robaczkowy

 

Gruczoły układu pokarmowego:

·        Wątroba ludzka

·        Wątroba świni

·        Wątroba srebrzona

·        Wątroba nastrzykiwana

·        Pęcherzyk żółciowy

·        Trzustka

 

Skóra i twory skórne:

·        Skóra nieowłosiona

·        Listewki skórne

·        Skóra owłosiona (poprzeczne przekroje przez korzenie włosów)

·        Skóra owłosiona (podłużne przekroje przez korzenie włosów)

·        Apokrynowy gruczoł potowy

 

Gruczoły dokrewne:

·        Przysadka

·        Tarczyca

·        Przytarczyce

·        Nadnercza

·        Trzustka – wysepki

·        Szyszynka

 

Układ moczowy:

·        Nerka

·        Moczowód

·        Pęcherz moczowy

 

Układ rozrodczy męski:

·        Jądro

·        Najądrze

·        Nasieniowód

·        Prostata

 

Układ rozrodczy żeński:

·        Jajnik królika

·        Jajowód ssaka

·        Jajowód ptaka (magnum, cieśń, część maciczna)

·        Macica – trzon

·        Macica – szyjka

·        Pochwa

·        Łożysko

·        Gruczoł mlekowy

 

 

Narząd wzroku:

·        Oko – cz. przednia

·        Oko – cz. tylna

·        Powieka