MEDYCYNA WETERYNARYJNA

 

EGZAMIN  PRAKTYCZNY

 

Zaliczenie praktycznej znajomości preparatów  histologicznych odbędzie się w dniu:

 

18.06.2018 (poniedziałek) w Katedrze Histologii

 

wg następującego harmonogramu:

 

godz.  12.30 -  gr. 3W, 4W, 5W

 

godz.  14.15 -  gr. 1W, 2W

 

Proszę przynieść ze sobą długopis i dokument tożsamości ze zdjęciem.

 

EGZAMIN  TEORETYCZNY

 

Egzamin teoretyczny z histologii odbędzie się w dniu:

 

21.06.2018 (czwartek) o godz. 10.00

 

w sali wykładowej Katedry Biochemii Lekarskiej, ul. Kopernika 7

 

 

UWAGA!  Na egzamin należy zaopatrzyć się w dokument

tożsamości ze zdjęciem oraz czarny długopis

lub cienkopis, i zapoznać się wcześniej z zasadami dotyczącymi

przebiegu egzaminu (kolokwia testowe – instrukcje)

umieszczonymi na stronie internetowej Katedry.

 

I termin poprawkowy: 25.06.2018  

- praktyczny godz. 10.00,

- teoretyczny godz. 13.00

 

II termin poprawkowy:

- praktyczny 03.09.2018

- teoretyczny 04.09.2018